ผลวิจัยชี้ข้อมูลที่วัดได้บน smartwatch ช่วยให้รู้ล่วงหน้าว่ากำลังจะเป็นโรคอะไร ทุกวันนี้เรามีภาพจำเกี่ยวกับ smartwatch ในเรื่องของฟีเจอร์ที่ถูกโฆษณาอย่างมากในโดยเฉพาะความสามารถในการช่วยเหลือเรื่องตรวจวัดการออกกำลังกาย ตั้งแต่การวัดจำนวนการเดินทุกฝีก้าว อัตราการเต้นของหัวใจ แต่ล่าสุดมีนักวิจัยที่พบประโยชน์อีกประการหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบคือ มันสามารถบอกความผิดปกติการทำงานของร่างกาย และแนวโน้มของโรคภัยไข้เจ็บได้ล่วงหน้าอีกจริง

อ่านต่อ